Là loại cuốn tiêu chuẩn, thưởng thức hương vị chuẩn của Bánh cuốn Tây Sơn . 

zalo-platform-site-verification=FyMa1TpsSry7mj97XlDYHGVOz7FhhYObDZ8n