Chúng em mong muốn nhận những gốp ý, giải pháp để có thể phục vụ được tốt hơn , chúng em mong nhận được gốp ý qua hộp thư facebook 

https://www.facebook.com/banhcuontaysonbinhdinh

hoặc email: taysongroup.com@gmail.com 

Chân thành cảm ơn tấm lòng vàng!! 

zalo-platform-site-verification=FyMa1TpsSry7mj97XlDYHGVOz7FhhYObDZ8n