LÀ cuốn sẵn , thịt lụi bò, được quấn lá lốt, thơm ngon. 

zalo-platform-site-verification=FyMa1TpsSry7mj97XlDYHGVOz7FhhYObDZ8n