Combo 1 người, khách hay chọn combo này, theo thống kê của quán. 


zalo-platform-site-verification=FyMa1TpsSry7mj97XlDYHGVOz7FhhYObDZ8n