Combo Khách Hàng Chọn Nhiều (Phần 1 Người):

- Mẹt nhỏ tự cuốn lụi bò.

- Tré trộn xoài.

- 1 Trà tắc mật ong.zalo-platform-site-verification=FyMa1TpsSry7mj97XlDYHGVOz7FhhYObDZ8n